Privacy policy

Việc sử dụng bất kỳ trang nào của topviet.info bao gồm bất kỳ miền phụ nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó, hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên topviet.info hoặc tải xuống bất kỳ phần mềm nào từ topviet.info sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn các điều khoản sử dụng của trang web được đề cập ở đây.

Chính sách bảo mật thông tin và bảo mật của topviet.info

Chính sách bảo mật của topviet.info và người dùng là một trong những điều mà chúng tôi rất chú trọng và coi đây là một trong những điều cơ bản mà chúng tôi quan tâm.

Đồng thời chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng topviet.info.

Vì vậy chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước từ bạn.

Chính sách cookie trên topviet.info

Khi bạn truy cập trang web topviet.info, trang web sẽ lưu cookie hoặc cookie trong trình duyệt Internet mà bạn sử dụng trên thiết bị của mình.

Cho dù máy tính hay thiết bị di động và cookie là tệp chứa siêu dữ liệu để phân biệt bạn từ những người khác, nhằm một trong những mục đích sau:

  1. Lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn tự đăng ký trên trang web để cung cấp cho bạn khi được yêu cầu. Chẳng hạn như tên, email và liên kết trang web của bạn.
  2. Để làm quen với bạn khi bạn quay lại thăm trang web lần nữa.
  3. Để giúp bạn nhận được các tin nhắn hoặc dịch vụ hiện có nhanh nhất có thể theo sở thích trước đây của bạn.
  4. Được sử dụng bởi một bên thứ ba, chẳng hạn như nền tảng quảng cáo Google AdSense như một nhà cung cấp các quảng cáo thương mại.
  5. Topviet.info sẽ không tiết lộ cookie của khách truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ được mô tả ở đây trong Chính sách Bảo mật, trừ khi được yêu cầu bởi quy trình tư pháp, chẳng hạn như lệnh khám xét, đòi hầu tòa, luật hoặc lệnh tòa.
  6. Khi bạn sử dụng trình duyệt Internet của mình lần đầu tiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy rằng các tùy chọn cài đặt của nó chấp nhận cookie. Bạn có thể thay đổi điều này trong trình duyệt của mình và nó sẽ từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi cho bạn và cho phép hoặc từ chối làm như vậy theo ý muốn của bạn.

Loại thông tin được thu thập về bạn tại topviet.info

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào về bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, v.v.) ngoại trừ khi bạn tự mình và cố ý cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Thông tin mà topviet.info ghi lại và lưu là thông tin như thời gian bạn truy cập, loại trình duyệt sử dụng và ngôn ngữ cũng như địa chỉ IP của bạn.

Đồng thời thông tin này được sử dụng để xác minh hồ sơ của chúng tôi và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng trang web, chẳng hạn như chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để hiển thị cho bạn giao diện trang web bằng ngôn ngữ địa phương của bạn hoặc để hiển thị các quảng cáo hướng đến quốc gia của bạn.

Nội dung trên topviet.info

Topviet.info chứa các liên kết đến các trang Internet khác, cũng như các tài nguyên và tác giả của topviet.info. Ngoài ra, các liên kết đến hoặc từ topviet.info đến các trang web khác dưới sự giám sát của bên thứ ba, không được coi là xác nhận bởi topviet.info, cũng như bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của nó hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nguồn hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Topviet.info không đại diện hoặc xác nhận tính đúng đắn hoặc hợp pháp của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, báo cáo hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc xuất bản thông qua topviet.info bởi các tác giả của nó.

Theo đó, bạn thừa nhận rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bạn dựa trên những lời khuyên, báo cáo, lời nhắc nhở hoặc thông tin đó. Topviet.info có quyền, với tất cả các bảo lưu, sửa bất kỳ lỗi nào hoặc xóa bất kỳ phần nào của topviet.info.

Chúng tôi có thể lấy một số thông tin từ các nguồn đáng tin cậy có đề cập đến nguồn để bạn biết chi tiết. Thông tin trích dẫn từ các trang web khác, chúng tôi sẽ cho bạn biết ở cuối mô tả, bạn có tùy chọn truy cập trang web topviet.info thường xuyên để nhận và tìm hiểu các chương trình và trò chơi quan trọng nhất và mới nhất dành cho Android. Chúng tôi mở đường cho những người truy cập vào trang web topviet.info để xuất bản các chương trình, ứng dụng và trò chơi dành cho các thiết bị hệ thống Android thông qua trang web, với điều kiện là miễn phí hoặc không vi phạm bản quyền.